ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2564 >> (คลิกดู)การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกล Online ระหว่างวันที่ 1 -15 พฤศจิกายน 2564


ข้อปฏิบัติการติดตามแก้ไขผลการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน ติด 0, ร, มผ, มส


แผนเผชิญเหตุ กรณีพบนักเรียนหรือบุคลากรกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด-19 ในสถานศึกษา


7 มาตรการเข้มงวดสำหรับสถานศึกษา


6 มาตรการหลัก


6 มาตรการเสริม


ประกาศ แจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564


(DP2)^2 MODEL ดีพีทูสแควร์โมเดล มาตรการและข้อปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 


รายงานการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)


รายงานการฉีดวัคซีนของนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564)


Timeline การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


วันไลออนส์สากลบริการ ครั้งที่ 21 มอบทุนการศึกษาและสิ่งของช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง


นักเรียนเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1


ดร.นิยม ไผ่โสภา ผอ.สพม.กท1 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในสถาศึกษา


การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมครู บุคลากรทางการศึกษา


กนร. ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้อำนวการอิงฟ้า ประยูรสุข


พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9


งานแสดงความยินดีและพิธีต้อนรับท่านผู้อำนวยการอิงฟ้า  ประยูรสุข


ความรู้สึกจากนางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน 11 ต.ค. 2564


ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


นางสาวกุลธิดา กุลมี ได้รับคัดเลือกรับเกียรติบัตรและยกย่องเป็นเยาวชนผู้มีความประพฤติดี


คณะครูร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุริยันต์ เหล่ามะลึก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม


ประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สุริยันต์ เหล่ามะลึก


การมอบหมายงานบริหารสถานศึกษา


การลงนามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) 


ร่วมมุทิตาจิตแด่คณะผู้บริหาร ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ยินดีต้อนรับนางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ


ขอแสดงความยินดีกับนายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ในโอกาสย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม.กท1


ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิยม ไผ่โสภา ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1


ขอบคุณครูและนักเรียนทุกคนสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564


แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาจีนและวัฒนธรรม


รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า


รับมอบลูกบาสเกตบอลเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน


การอบรมนักเรียนแกนนำสภานักเรียน โครงการปลุกพลังภายในตนและการเสริมพลังบวก


การโอนเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครอง จำนวน 2,000 บาท โรงเรียนสามารถโอนได้ครบ 100%


โครงการอบรมการปลุกพลังภายในตนเองและการเสริมพลังบวก 
สำหรับนักเรียนแกนนำ ด้วย Active Learning 


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์


ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อป้องกันโควิด-19


การประชุมชี้แจงการรายงานการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง


1-3 ก.ย. 2564 การอบรมลูกเสือ-เนตรนารี จราจร รูปแบบออนไลน์ 


มาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียน จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน
การประชุมผู้ปกครองออนไลน์ (ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง)


ร่วมสมทบทุนในการฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโควิด-19


พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564


มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ลิงก์ประกาศ >> คลิก


กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564


ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting 1 / 2564


DP2 MARKET เปิดแผงฝากร้านฟรีทางเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียน
เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019รณรงค์การงดรวมกลุ่ม ลดเสี่ยงโควิด-19 หลีกเลี่ยงการพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลยูโร 202026 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564ครบรอบ 89 ปี วันเปลี่ยนแปลงการปกครองพี่ กนร. ปี 2564 ห่วงใยเพื่อพี่น้อง ท.ป.2 


พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564


พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ฯ

พิธีพระราชทานประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง Online Classroom Meeting 1/64 >> (คลิกดู)

งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข